Het begrip fog of war (oorlogsmist) staat in militaire kringen voor de onduidelijkheid op het slagveld. Je kunt gedesoriënteerd raken voor wat betreft de kracht van je tegenstander, zijn bedoelingen en het verloop van de strijd. Je hebt de grootste moeite daar een beeld van te krijgen. Het bemoeilijkt je eigen handelen.

Daaraan moest ik denken bij het begin van de coronacrisis. Nog steeds ben ik op zoek naar antwoorden, richtingen, oplossingen. Toch tekent zich al iets af als het gaat om ‘hoe straks verder’, als het virus onder controle is. Om daarover iets te zeggen maak ik een tweede vergelijking, die van de zieke collega.

De fases van afwezigheid
Als een college plotseling op zijn werk afwezig is door een ernstige ziekte, krijgt hij in de eerste week een kaart van zijn collega’s met beterschapswensen. Er volgen enkele mailtjes met bemoedigende woorden en ook praktische vragen. De zieke collega wordt node gemist. In de tweede of derde week worden diens taken waargenomen door andere collega’s. Het werk moet immers doorgaan. Nog steeds is men begaan met de zieke collega. Blijft de zieke collega langer weg, dan worden de taakwaarnemers  langzaam maar zeker zelf specialisten. Zij zijn beter op de hoogte van de actualiteit dan de zieke collega. En daarmee verandert de positie van de afwezige collega week na week, dag na dag. Er komt een punt dat andere collega’s gebruik maken van zijn werkplek. Zijn spullen worden eerst een beetje aan de kant geschoven en later wellicht apart in een doos gelegd, in het beste geval met zijn naam erop.

Van meelevend naar rationeel
Naarmate zijn ziekteverzuim langer duurt, zullen meer en meer collega’s emotioneel en functioneel afstand nemen van hun zieke broeder. Een enkeling steunt de afwezige door dik en dun. Dit hangt natuurlijk samen met de situatie rond de aard van de afwezigheid, een auto-ongeluk door eigen dronkenschap werpt een ander licht op het verzuim dan het slachtoffer zijn van een terroristische daad. Hoe dan ook, van diep-meelevend verandert de empathie in zekere mate in praktisch-rationeel.

Na zes weken al, zijn de taken van de afwezige overgenomen door anderen. De organisatie functioneert ook zonder hem (of haar) naar behoren. Komt de zieke terug, dan zal hem dat opvallen. In plaats van een verloren zoon kan de terugkomer als indringer worden ervaren. Iemand die de dagelijkse gang van zaken voor de tweede maal verstoort. Eerst bij afwezigheid door ziekte, nu bij terugkomst in gezondheid.

De termijn is beslissend
De lengte van de periode waarna de collega terugkomt, is bepalend voor de wijze waarop hij de draad weer kan oppakken, als er nog een draad ligt. Nu terug naar de coronacrisis. De lengte van de crisis is doorslaggevend voor de wijze waarop ons sociaal en economische handelen weer op gang komt. Sterker nog: die is steeds op gang gebleven. Wel flink anders dan we gewend waren.

Nu nog improviseren wij. Boodschappen laten bezorgen, thuiswerken, zelf de kinderen lesgeven, een beetje inschikken met zijn allen in een klein huis en dergelijke. Naarmate de tijd vordert krijgen deze improvisaties een vastere vorm. Er treedt een nieuwe realiteit in.

Oude draden en nieuwe inzichten
Nu is de vraag deze: als de coronacrisis voorbij is, wat nemen wij mee uit de crisis als ‘het nieuwe normaal’?  Blijven wij ellebogen aantikken in plaats van handen schudden? Gaan wij weer over tot driemaal zoenen bij een felicitatie? Welke oude draden pakken wij graag weer op en welke laten wij liever liggen?

Het oude laten voor wat het is, kan bevrijdend werken. Juist een crisis kun je aanpakken om het roer om te gooien. Maak gebruik van deze periode om jezelf opnieuw te definiëren. De oorlogsmist trekt straks langzaam op en iedereen gaat verder met dat wat hij aantreft. Wat wil jij dat de ander tegenkomt, als hij jou uit de mist ziet opdoemen? Hoe sta jij erbij? Wat kan de ander van jou verwachten? Hoe treedt jij die ander tegemoet?

Corona per saldo
Je hebt nu een goede gelegenheid om andere accenten te leggen. Denk aan je leveringsprogramma, je uitstraling, je service, je online en offline activiteiten. Kom je terneergeslagen uit de coronastrijd of zelfbewuster, gelouterd, sterker, socialer, duurzamer, origineler, beter herkenbaar. Wij gaan graag het gesprek met je aan. Zodat jij je nu kunt voorbereiden op straks.

 

Contact

Wil je een technische boodschap begrijpelijk overbrengen?

Mail Ada »
Ada van den Bos

Ada van den Bos
Managing director 
06 25 250 408 
ada@dagelyks.nl